• (0) Artikler kr0.00

Spørsmål og svar

Kontakt oss gjerne dersom du ikke finner svar på spørsmålet ditt her.

Eiendommen

Du får en personlig attest på jordstykket ditt og rettighetene dine, som omfatter deg og arvingene dine. Du kan testamentere den personlige attesten til andre, og rettighetene blir overført til dem. Dersom du ønsker å gjøre det, bør du føre det opp i testamentet ditt.

Personen som arver den personlige attesten, kan be om nyutstedelse av dokumentene.

Du kan også selge attesten, men det finnes to begrensende bestemmelser. Den ene forbyr jakt, og den andre forbyr utstykking av eiendommen din.

Nei. Alle kan legge inn en bestilling, og alle kan få en gavepakke.

Ja, og det anbefaler vi. Hvis du velger å besøke reservatet i Glencoe Wood, har vi til og med et besøkssenter og en “meet and greet”-tjeneste.

Se Besøk Glencoe Wood-siden for mer informasjon. Du er også velkommen til å besøke Mountain View-reservatet på egenhånd (for lairds, lords og ladies av Lochaber). Dette finner du mer informasjon om her.

Som ny laird kan du komme og finne jordstykket ditt, gå en tur i skogen, ta bilder av eiendommen din, nyte en piknik ved elven, og mye mer!

Eiendommen forvaltes som naturreservat, og du kan glede deg over fuglekikking, ulike naturaktiviteter og masse fred og ro.

Dersom du ønsker det, må du gjerne plante et tre eller spre aske. Hvis eiendommen din er stor (100 kvadratfot eller mer), får du kanskje lyst til å slå opp telt og bli noen dager. Siden det kan hende at det står et tre på jordstykket ditt (det er jo tross alt en skog), gir vi kunder som har bestilt et stort jordstykke tillatelse til å slå opp telt hvor som helst på den delen av eiendommen som tilhører oss.

Vi fastslår beliggenheten til hvert enkelt jordstykke ved hjelp av UK Ordnance Survey-systemet, som er nøyaktig ned til nærmeste millimeter.

Hvert jordstykke har sin egen, unike beliggenhet. Selv med en profesjonell landmåler kan det være umulig å fastslå beliggenheten til de minste jordstykkene helt nøyaktig – for øyeblikket. GPS-nøyaktigheten blir stadig bedre. Vi gir deg imidlertid et anslag av lengde- og breddegrad for å hjelpe deg med å finne jordstykket ved hjelp av GPS-systemer som ikke bruker OS-systemet, for eksempel iPhone og rimeligere GPS-enheter som først og fremst er beregnet på bilreiser. Ved hjelp av slike kjente enheter kan du finne fram til området der jordstykket befinner seg.

Den fysiske plasseringen til hvert enkelt jordstykke er ikke markert på bakken, men vi har ikke noe imot om du markerer det når du har funnet det. Vi mener at en skog full av tusener av markeringsstolper ville vært mindre pen, om enn praktisk. Flere attesteiere har plassert minnesteiner, varder eller flagg på jordstykkene sine, og det har attesteiere all rett til.

Mange lairder setter opp flagg eller legger igjen minnegjenstander på jordstykket, vi ber imidlertid om at det kun brukes gjenstander av biologisk nedbrytbart materiale.  Hvis du ønsker å sette opp et flagg i forbindelse med fotografering, er du naturligvis velkommen til å gjøre det.

Når du velger et stort jordstykke, planter vi et passende tre på dine vegne. Du kan også kjøpe ett eller flere trær i butikken vår.

Slike trær vil antakeligvis ikke bli plantet på jordstykket ditt, som ligger i Glencoe Wood og allerede har mange trær. Vi planter flere tusen trær hvert år for å lage ny skog. Dette knytter sammen områder med naturskog og utvider leveområdene for skogplanter og -dyr.

Hvilken type tre vi planter for deg, kommer an på landskapet vi planter det i. Det vil være et lokalt hjemmehørende løvtre, mest sannsynlig eik, rogn, hassel, bjørk, kristtorn, pil eller or. Inntil det foreligger en bedre forståelse av askeskuddsyken, planter vi ikke asketrær. Vi kan ikke plassere tavler på treet, men du må gjerne gjøre det når du besøker jordstykket ditt.

Nei. Bare én person kan få de juridiske eierrettighetene til et suvenirjordstykke.

Hvis du bestiller to like store jordstykker, vil jordstykkene være ved siden av hverandre, og hvert av dem kan ha ulike eiere.

Bestilling

Vi trykker den datoen du velger på den personlige attesten. Alle bestillinger sendes ut innen 48 timer. De aller fleste bestillinger sendes innen 24 timer.

Ja.  Når du legger inn bestillingen, må du fylle ut opplysninger om mottakeren. Dette kan være det navnet du ønsker.

Vi tilbyr også gaveinnpakning og en personlig hilsen mot et lite tillegg i prisen.

Ja. Så lenge jordstykkene er like store, vil alle jordstykker du bestiller samtidig ligge ved siden av hverandre. Jordstykker som bestilles på et senere tidspunkt, kan tilhøre et annet felt, men de vil ligge i nærheten.

Gå til http://www.highlandtitles.com/registration og oppgi koden nøyaktig slik den er skrevet på gavekortet/registreringskortet.

Tittelen

Et Master Title Deed er en Deed Poll, et ensidig dokument. Den vanligste typen Deed Poll er et juridisk dokument der du erklærer at du ønsker å bytte navn. En Deed Poll brukes vanligvis ved ekteskapsinngåelse eller skilsmisse, der titler endres fra Miss til Mrs eller omvendt. Master Title Deed gir deg rett til å ta en ny tittel. Den kan også brukes til å endre navn.

Eiere av små skotske eiendommer har rett til å ta tittelen laird (lord) eller lady. Master Title Deed setter valget ditt ut i livet.

Deed Polls trenger ikke brukes i Skottland og enkelte andre jurisdiksjoner.

Du kan be om nyutstedelse av dokumentene ved å sende en e-post til [email protected].

Mange av kundene våre ber banken legge til den nye tittelen på bankkonto og kredittkort. Alle gavepakker inneholder en Master Title Deed, som aksepteres i mange jurisdiksjoner som godtar Deed Poll-dokumenter. Master Title Deed kan brukes til å bekrefte den nye tittelen din overfor banken og til og med offentlige etater. Der lokale lover tillater det, gir dette deg retten til å endre tittelen din i ulike dokumenter til laird, lord eller lady.

Merk: Offentlige dokumenter som ikke angir tittel, som pass og i enkelte jurisdiksjoner førerkort, kan ikke endres.

Fortell banken at din Master Title Deed er en Deed Poll, og at du varsler dem om at du har endret navn eller tittel.  Enkelte banker.

Juridisk

Nei. Skottland har ikke grunnskatt, og det er absolutt ingen andre kostnader knyttet til denne eiendommen. Vi har bedriftsansvarsforsikring for hele skogen, og denne gjelder også etter kjøpet ditt. Du får ingen ytterligere utgifter å betale etter den opprinnelige kjøpsprisen.

Nei. Du kan ikke tinglyse eiendommen, da slike små eiendommer defineres som “suvenirjordstykker” (“souvenir plots”).

Slike eiendommer har vært solgt i Skottland i over 30 år. Salget av slike jordstykker er regulert gjennom Land Registration (Scotland) Act 1979, nylig revidert som Land Registration etc. (Scotland) Act 2012. Denne loven tillater ikke at suvenirjordstykker tinglyses i Land Register.

Opplysninger om dine personlige rettigheter til jordstykket vil registreres i et Register of Land av Highland Titles, og informasjon om de enkelte jordstykkene kan lese på nettet via den gratis Highland Titles-appen og på Highland Titles’ nettsider.

Highland Titles ønsker å sikre at alle som blir rammet av uhell på Glencoe Wood-eiendommen får kompensasjon. Derfor har vi tegnet tredjemannsforsikring.

Du trenger dermed ikke tegne ytterligere forsikring.

Vi kan ikke selge deg en tittel.  Vi anerkjenner bare retten din til å bruke titlene laird, lord eller lady av Glencoe/Lochaber, som er varemerker tilhørende Highland Titles. Hvis du foretrekker å ikke ta i bruk en tittel, får du mulighet til å velge dette når du kjøper eiendommen. Skotske advokater har uttalt at “i Skottland kan hvem som helst, så fremt det gjøres i god tro, kalle seg hva de vil, inkludert ‘laird’, ‘lord’ eller ‘lady’.” Vi vet ikke om noen jurisdiksjoner der dette ikke er tilfelle.

Kontakt oss

Vi har ett nummer for alle land utenfor Storbritannia. Husk at Storbritannia kanskje befinner seg i en annen tidssone enn landet ditt.

Tlf: +44 1481 823938

Betaling

Hvis det oppstår problemer med betalingen, eller du foretrekker å betale på en annen måte, kontakt oss.

Husk på de mulige forskjellene i tidssoner når du ringer. Vi etterstreber å svare på e-poster innen 24 timer.

Ja. Nettstedet bruker betalingsløsningen Braintree. Braintree er et Paypal-selskap som brukes av mange populære selskaper, som airbnb og GitHub.

Tartan og tretavle

Som laird, lord eller lady av Glencoe kan du henge opp den offisielle tretavlen og gå med Glencoe-tartanen, som er designet spesielt for oss av de lokale tartandesignerne Lochalsh Weavers.

Dette er registrert i det offisielle Scottish Register of Tartans kun for lairder av Glencoe. http://www.tartanregister.gov.uk

Appen

Ja, de som har jordstykker i Glencoe Wood eller Mountain View (Lochaber) kan følge med på jordstykkene gjennom Scottish Estate Manager-appen. Alt du må gjøre, er å logge inn med opplysningene til det aktuelle jordstykket.

Highland Titles Scottish Estate Manager-appen er helt gratis og full av flotte funksjoner som gir deg en enda bedre opplevelse.

Highland Titles Scottish Estate Manager-appen kan brukes på alle Apple- og Android-enheter.

Per i dag er mobilappen ikke tilgjengelig for Windows-telefoner, men vi skal se på saken.

Ja, appen er tilgjengelig i alle land via app-butikkene til Apple og Google Play.

Dette er dessverre ikke mulig på det nåværende tidspunkt, på grunn av sikkerhetsbegrensninger. Det er imidlertid veldig enkelt å logge ut fra en konto og inn på en annen. Alt du trenger, er jordstykkenummeret og kartreferansene.

Vi takker for tålmodigheten og forsikrer om at vi skal jobbe videre med dette.

Vi har utformet appen for å gi lairdene våre en enda bedre opplevelse, og derfor må du ha et jordstykke for å bruke appen.

Har du ikke et jordstykke? Hvorfor ikke kjøpe et i dag og få tilgang til et stort utvalg privilegier?

For å laste ned appen, gå til app-butikken din, søk etter “Highland Titles” og last ned Highland Titles Scottish Estate Manager-appen.

Du kan også laste ned appen ved å klikke på en av knappene nedenfor. Dette vil sende deg til app-butikkens nedlastningsside. Merk: Du må være på mobilenheten din for å laste ned appen fra butikken.

googleplaybuttonappstorebutton

For å logge inn i appen trenger du jordstykkenummeret ditt og de 6 første sifrene i Ordnance Survey (OS)-referansenummeret ditt. Du finner begge på salgsattesten i velkomstpakken din.

Kan ikke finne en eller begge av disse? Ikke noe problem. Bare send en e-post til [email protected] og inkluder tittelen din, navnet ditt og andre opplysninger du kan gi om eiendommen din. Ved hjelp av dette burde vi kunne finne jordstykke-ID-en og OS-referansenummeret ditt.

Du kan bytte mellom metriske og britiske mål for temperaturen på eiendommen din og avstanden til jordstykket. Logg inn på appen og gå til innstillinger, der du kan velge det alternativet du foretrekker.

Appen er utviklet for å vises hovedsakelig i portrettmodus, men enkelte skjermbilder endres automatisk til landskapsmodus. Per i dag gir appen ikke mulighet til å skifte fritt mellom portrett- og landskapsmodus.

For å registrere et besøk på eiendommen og få en besøksattest, må du forsikre deg om at appen er åpnet mens du står på jordstykket. Da burde appen opprette en besøksattest når den registrerer at du har kommet frem til jordstykket ditt.

Per i dag kan du ikke registrere tidligere besøk manuelt. Mange medlemmer har nevnt at de ønsker å kunne gjøre dette, så vi ser på saken.

Logg ut av appen ved å klikke på menyen øverst til venstre på skjermen og velg Logg ut.

Hvis du trenger mer hjelp, har tilbakemeldinger til oss eller ønsker å kontakte oss av andre årsaker, send en e-post til [email protected]. Vi gjør vårt beste for å svare innen 24 timer, men husk at vi kanskje befinner oss i ulike tidssoner.